Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας. Η εσωτερική πλευρά της Πύλης της Αρχηγέτιδας Αθηνάς. Φ 433
  • Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας. Η εσωτερική πλευρά της Πύλης της Αρχηγέτιδας Αθηνάς. Φωτογραφία.
  • Διαστάσεις: 39,8 x 39,8 cm
  • Αρ. Ταυτότητας: ΙΓ-170