Λαγήνι με τριφυλλόσχημο στόμιο. Alfonso Marzi, Pesaro, Ιταλία, 18ος αιώνας. 8346
  • Λαγήνι με τριφυλλόσχημο στόμιο. Alfonso Marzi, Pesaro, Ιταλία, 18ος αιώνας.
  • Διαστάσεις: Ύψος x 0,19 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 67-.