Λαήνι με τριφυλλόσχημο στόμιο. Benucci e Latti, Pesaro, Ιταλία, 1814-1834. 8347
  • Λαήνι με τριφυλλόσχημο στόμιο. Benucci e Latti, Pesaro, Ιταλία, 1814-1834.
  • Διαστάσεις: ύψος x 0,19 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 68-..