Διακοσμητικό πιάτο. Ιταλία (;), τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα. 8366
  • Διακοσμητικό πιάτο. Ιταλία (;), τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα.
  • Αρ. Ταυτότητας: 95-.