Η Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινλή. Χαλκογραφία του Franz Müller, Βιέννη, 1 8448
  • Η Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινλή. Χαλκογραφία του Franz Müller, Βιέννη, 1797.
  • Διαστάσεις: 2,05 x 2,09 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 640-.