"Μάρκος Βότσαρης", Προσωπογραφία του Μάρκου Μπότσαρη, ελαιογραφία σε μουσαμά του 8544
  • "Μάρκος Βότσαρης", Προσωπογραφία του Μάρκου Μπότσαρη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Διονυσίου Τσόκου, 1861.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 232-.