"Αθανάσιος Διάκος", Προσωπογραφία του Αθανασίου Διάκου, ελαιογραφία σε μουσαμά τ 8545
  • "Αθανάσιος Διάκος", Προσωπογραφία του Αθανασίου Διάκου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Διονυσίου Τσόκου, 1861.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 233-.