Προσωπογραφία του Νικήτα Σταματελόπουλου - Νικηταρά, ελαιογραφία σε μουσαμά του  8548
  • Προσωπογραφία του Νικήτα Σταματελόπουλου - Νικηταρά, ελαιογραφία σε μουσαμά του Διονυσίου Τσόκου, 1862.
  • Διαστάσεις: 0.79 x 0.99 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 236-.