Προσωπογραφία του Νότη Μπότσαρη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Διονυσίου Τσόκου, 18 8567
  • Προσωπογραφία του Νότη Μπότσαρη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Διονυσίου Τσόκου, 1862.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 255-.