Προσωπογραφία του Ιωάννη Στάικου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Θ. Δράκου 8586
  • Προσωπογραφία του Ιωάννη Στάικου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Θ. Δράκου.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 274-.