Προσωπογραφία του Νικολάου Τζαβέλλα, ελαιογραφία σε μουσαμά του Θ. Δράκου 8588
  • Προσωπογραφία του Νικολάου Τζαβέλλα, ελαιογραφία σε μουσαμά του Θ. Δράκου.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 276-.