Προσωπογραφία του Νικολάου Ταμπακόπουλου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Γ. Δ. Κορίζ 8601
  • Προσωπογραφία του Νικολάου Ταμπακόπουλου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Γ. Δ. Κορίζη, Αθήνα, 1882.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 289-.