Προσωπογραφία του Ιωάννη Ράγκου, ελαιογραφία σε μουσαμά 8606
  • Προσωπογραφία του Ιωάννη Ράγκου, ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.79 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 294-.