Προσωπογραφία του Σπυρομήλιου, ελαιογραφία σε μουσαμά 8607
  • Προσωπογραφία του Σπυρομήλιου, ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 295-.