Προσωπογραφία του Παναγιώτη Γιατράκου, ελαιογραφία σε μουσαμά 8608
  • Προσωπογραφία του Παναγιώτη Γιατράκου, ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.79 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 296-.