Προσωπογραφία του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου, ελαιογραφία σε μουσαμά 8610
  • Προσωπογραφία του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου, ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.81 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 298-.