Προσωπογραφία του Frederick North, κόμη του Γκίλφορντ, ελαιογραφία σε μουσαμά το 8616
  • Προσωπογραφία του Frederick North, κόμη του Γκίλφορντ, ελαιογραφία σε μουσαμά του Σπυρίδωνος Προσαλέντη, 1882.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 304-.