Προσωπογραφία του Ιακώβου Τομπάζη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Διονυσίου Τσόκου,  8625
  • Προσωπογραφία του Ιακώβου Τομπάζη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Διονυσίου Τσόκου, 1860.
  • Διαστάσεις: 0.79 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 313-.