Προσωπογραφία του Ιωάννη Ορλάνδου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Μ. Σκαραμαγκά 8635
  • Προσωπογραφία του Ιωάννη Ορλάνδου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Μ. Σκαραμαγκά.
  • Διαστάσεις: 0.63 x 0.75 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 323-.