Προσωπογραφία του Ιωάννη Διοβουνιώτη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Σπυρίδωνος Προσ 8650
  • Προσωπογραφία του Ιωάννη Διοβουνιώτη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Σπυρίδωνος Προσαλέντη, 1884.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 354-.