Προσωπογραφία του Νικολάου Στουρνάρη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Σπυρίδωνος Προσ 8651
  • Προσωπογραφία του Νικολάου Στουρνάρη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Σπυρίδωνος Προσαλέντη, 1884.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 355-.