Προσωπογραφία του Αθανασίου Μιαούλη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Σπυρίδωνος Προσα 8653
  • Προσωπογραφία του Αθανασίου Μιαούλη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Σπυρίδωνος Προσαλέντη, 1883.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 357-.