Σφραγίδα της Κοινότητος της Ύδρας. Κράμα μετάλλου, 1808. 8748
  • Σφραγίδα της Κοινότητος της Ύδρας. Κράμα μετάλλου, 1808.
  • Αρ. Ταυτότητας: 773-.