Προσωπογραφία του Νικολάου Ρενιέρη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Νικηφόρου Λύτρα,  8751
  • Προσωπογραφία του Νικολάου Ρενιέρη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Νικηφόρου Λύτρα, 1890.
  • Διαστάσεις: 0.55 x 0.66 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 776-.