Λαήνι με τριφυλλόσχημο στόμιο. Casali e Callegari, Pesaro, Ιταλία, 1787-1810/181 8786
  • Λαήνι με τριφυλλόσχημο στόμιο. Casali e Callegari, Pesaro, Ιταλία, 1787-1810/1816.
  • Διαστάσεις: 0,23 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 735-.