Λαήνι με τριφυλλόσχημο στόμιο. Urbania, Ιταλία, 18ος αιώνας. 8787
  • Λαήνι με τριφυλλόσχημο στόμιο. Urbania, Ιταλία, 18ος αιώνας.
  • Διαστάσεις: 0,15 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 736-.