Προσωπογραφία του Ιγνατίου, Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας (1766-1828), ελαιογραφία σ 8796
  • Προσωπογραφία του Ιγνατίου, Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας (1766-1828), ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.27 x 0.31 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 740-.