Προσωπογραφία του Γεωργίου Σισίνη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Αυγούστου Πικαρέλλ 8854
  • Προσωπογραφία του Γεωργίου Σισίνη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Αυγούστου Πικαρέλλη, 1891.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 794-.