Σφραγίδα του Αρείου Πάγου. Κράμα αργύρου, 1821-1827. 8870
  • Σφραγίδα του Αρείου Πάγου. Κράμα αργύρου, 1821-1827.
  • Αρ. Ταυτότητας: 811-.