Προσωπογραφία του Γ. Παχυμέρη (c. 1242-1310), ελαιογραφία σε μουσαμά του Αυγούστ 8937
  • Προσωπογραφία του Γ. Παχυμέρη (c. 1242-1310), ελαιογραφία σε μουσαμά του Αυγούστου Πικαρέλλη, 1890.
  • Διαστάσεις: 0.23 x 0.29 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1001-.