"Μαρ. Μουσούρος", Προσωπογραφία του Μάρκου Μουσούρου (c. 1470-1517), ελαιογραφία 8941
  • "Μαρ. Μουσούρος", Προσωπογραφία του Μάρκου Μουσούρου (c. 1470-1517), ελαιογραφία σε μουσαμά του Αυγούστου Πικαρέλλη.
  • Διαστάσεις: 0.23 x 0.29 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1005-.