"Άνθ. Γαζής", Προσωπογραφία του Ανθίμου Γαζή (1764/1758 - 1828), ελαιογραφία σε  8949
  • "Άνθ. Γαζής", Προσωπογραφία του Ανθίμου Γαζή (1764/1758 - 1828), ελαιογραφία σε μουσαμά του Αυγούστου Πικαρέλλη.
  • Διαστάσεις: 0.23 x 0.28 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1013-.