"ΓΕΩΡΓ. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ", Προσωπογραφία του Γεωργίου Τραπεζούντιου (1395-1472), ελ 8953
  • "ΓΕΩΡΓ. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ", Προσωπογραφία του Γεωργίου Τραπεζούντιου (1395-1472), ελαιογραφία σε μουσαμά του Αυγούστου Πικαρέλλη, 1890.
  • Διαστάσεις: 0.23 x 0.28 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1017-.