"Ιωάννης Αργυρόπουλος", Προσωπογραφία του Ιωάννη Αργυρόπουλου (c.1415-1487), ελα 8954
  • "Ιωάννης Αργυρόπουλος", Προσωπογραφία του Ιωάννη Αργυρόπουλου (c.1415-1487), ελαιογραφία σε μουσαμά του Αυγούστου Πικαρέλλη, 1890.
  • Διαστάσεις: 0.23 x 0.28 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1018-.