Γυάλινη Φιάλη. Τέλη 19ου - αρχές 20ου αιώνα (;). 8962
  • Γυάλινη Φιάλη. Τέλη 19ου - αρχές 20ου αιώνα (;).
  • Διαστάσεις: 0,18 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1048-.