Προσωπογραφία του Δημητρίου Παπανικολή, ελαιογραφία σε χαρτόνι 8984
  • Προσωπογραφία του Δημητρίου Παπανικολή, ελαιογραφία σε χαρτόνι.
  • Διαστάσεις: 0.31 x 0.41 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1077-.