Προσωπογραφία του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του "εξ απορρήτων", ελαιογραφία σε μο 8991
  • Προσωπογραφία του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του "εξ απορρήτων", ελαιογραφία σε μουσαμά του Τρύφωνα Καλογερόπουλου, 1893.
  • Διαστάσεις: 0.46 x 0.55 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1090-.