Πτυσσόμενο ναυτικό τηλεσκόπιο του Ανάργυρου Λεμπέση. 9152
  • Πτυσσόμενο ναυτικό τηλεσκόπιο του Ανάργυρου Λεμπέση.
  • Διαστάσεις: 110 cm
  • Αρ. Ταυτότητας: 1364-.