Ναυτική σπάθη του Ναυάρχου Γεωργίου Σαχίνη. 9183
  • Ναυτική σπάθη του Ναυάρχου Γεωργίου Σαχίνη.
  • Διαστάσεις: 0,9 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1409-.