Τρικαντό από τη στολή στρατηγού Οθωνικής εποχής, του Ριχάρδου Τσώρτς (1784-1871) 9202
  • Τρικαντό από τη στολή στρατηγού Οθωνικής εποχής, του Ριχάρδου Τσώρτς (1784-1871).
  • Αρ. Ταυτότητας: 1431-.