Λιμάνι της Πάρου. Υδατογραφία του Α. Haubenschmid. 9210
  • "Hafen von Paros", λιμάνι της Πάρου. Υδατογραφία του Α. Haubenschmid.
  • Διαστάσεις: 25 x 33 cm
  • Αρ. Ταυτότητας: 1438-.