Πλοίο έξω από την Ανκόνα της Ιταλίας. Υδατογραφία του Α. Haubenschmid, 1834. 9212
  • "ANCONA den 5 April 1834", πλοίο έξω από την Ανκόνα της Ιταλίας. Υδατογραφία του Α. Haubenschmid, 1834.
  • Διαστάσεις: 30 x 24 cm
  • Αρ. Ταυτότητας: 1440-.