Η περιοχή Αρβανιτιά στο Ναύπλιο. Υδατογραφία του Α. Haubenschmid, 1833. 9216
  • "Platz Arvanitika zu Nauplia", η περιοχή Αρβανιτιά στο Ναύπλιο. Υδατογραφία του Α. Haubenschmid, 1833.
  • Διαστάσεις: 25,5 x 36 cm
  • Αρ. Ταυτότητας: 1444-.