Κυανόλευκος Επισείων λογχοφόρων ιππέων της οθωνικής εποχής,1833-1862 9223
  • Κυανόλευκος Επισείων λογχοφόρων ιππέων της οθωνικής εποχής, 1833-1862.
  • Διαστάσεις: 0.3 x 0.18 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1449-α