Πατρινός προξενικός γιασακτσής (σωματοφύλακας) "στην υπηρεσία του Κου Cartwright 9264
  • Πατρινός προξενικός γιασακτσής (σωματοφύλακας) "στην υπηρεσία του Κου Cartwright", του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, υδατογραφία, 1818/1820.
  • Διαστάσεις: 0,22 x 0,31 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1483-013α