Τάταρος "που πίνει κρασί" και χωρικός από την Αθήνα. Ο Πύργος του Γαλατά, του Γε 9268
  • Τάταρος "που πίνει κρασί" και χωρικός από την Αθήνα. Ο Πύργος του Γαλατά, του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, υδατογραφία, 1818/1820.
  • Διαστάσεις: 0,22 x 0,31 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1483-015α