"Τρεις αδελφές". Ενδυμασία με αντερί, του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, μολύβι σε χαρτί, 9323
  • "Τρεις αδελφές". Ενδυμασία με αντερί, του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, μολύβι σε χαρτί, 1818/1820.
  • Διαστάσεις: 0,22 x 0,31 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1483-044α