Νεαρός αντλητής νερού, κοπέλα και παιδί στο πηγάδι, του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, μο 9331
  • Νεαρός αντλητής νερού, κοπέλα και παιδί στο πηγάδι, του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, μολύβι και υδατογραφία σε χαρτί, 1818/1820.
  • Διαστάσεις: 0,22 x 0,31 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1483-048α