Μποσταντζήδες, "φρουροί των συνοικιών και του Σεραγιού". Νεαρός φρουρός και εμίρ 9337
  • Μποσταντζήδες, "φρουροί των συνοικιών και του Σεραγιού". Νεαρός φρουρός και εμίρης, του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, υδατογραφία σε χαρτί, 1818/1820.
  • Διαστάσεις: 0,22 x 0,31 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1483-051α