Έλληνας "κάλφας", ξυλουργός και χτίστης. Σχέδιο όψης και κάτοψης καφενείου, του  9341
  • Έλληνας "κάλφας", ξυλουργός και χτίστης. Σχέδιο όψης και κάτοψης καφενείου, του Γεράσιμου Πιτζαμάνου, μολύβι και υδατογραφία σε χαρτί, 1818/1820.
  • Διαστάσεις: 0,22 x 0,31 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1483-053α